UAB „BALDŲ SISTEMOS“ E. Komercijos Modelis COVID-19

UAB „Baldų sistemos“ vykdo projektą „UAB „Baldų sistemos“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr.13.1.1-LVPA-K-860-01-1625. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas – sukurti el. parduotuvę su visais jai būtinais moduliais, su klientų savitarnos sprendimais, kurie bus integruoti su bendrovės išteklių (buhalterinės apskaitos ir kt.) valdymo sistema. Projekto rezultatas – ženkliai išaugusios pajamos, padidėjęs bendrovės konkurencingumas, gaminamų baldų žinomumas.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-20.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-17.